De Blitzz Toverkist bevat alles wat je nodig hebt voor een uniek kinderfeest.

Algemene voorwaarden

Reserveren: Via het contactformulier op onze website kan er een optie worden genomen op uw favoriete Toverkist. Binnen 24 uur ontvangt u een reactie op uw reservering.

Tarief: De tarieven vindt u in de prijslijst. De huurprijs heeft betrekking op eenmalig gebruik binnen huiselijke kring. Huurder mag het gehuurde niet uitlenen of verhuren aan derden.

Aansprakelijkheid: De Toverkisten mogen alleen onder toezicht van volwassenen door kinderen gebruikt worden. Blitzz Feest erkent geen aansprakelijkheid voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten, die geleverd worden door Blitzz Feest. De volwassene beslist of de artikelen uit de Toverkisten wel of niet geschikt zijn voor alle genodigden. De toverkisten zijn speciaal ontwikkeld voor bepaalde leeftijdsgroepen. Dat wil zeggen dat de materialen zijn afgestemd op een specifieke leeftijdsgroep. De opgegeven leeftijd dient daarom overeen te komen met die van de werkelijke gebruikers.

Checklist: Als de Toverkist ontvangen wordt door de klant, wordt de inhoud samen doorgenomen doormiddel van een checklist. Er zal uitleg worden gegeven over het bijgeleverde draaiboek. Blitzz Feest neemt de tijd, om de begeleider van het feest vragen te laten stellen als er onduidelijkheden zijn. Het kan alleen een Blitzz Feest worden als de begeleider goed op de hoogte is van het spel. Bij retour van de Toverkist, wordt de inhoud nogmaals samen doorgenomen doormiddel van dezelfde checklist. Mochten er gebreken zijn, dan wordt het verschuldigde bedrag van de borg ingehouden.

Huurcontract: Bij het ophalen van de Toverkist of als wij de Toverkist bezorgen, moet er een huurcontract getekend worden, ook moet u zich kunnen legitimeren.

Betaling: Het overeengekomen bedrag kan middels contante betaling bij het afnemen worden voldaan. Het mag ook overgemaakt worden op rekening nr NL09 RABO 0180 7622 06 T.a.v  L. Smienk Bende van Blitzz te Baarn. Het huurbedrag moet op de rekening staan als de kist overhandigd wordt.

Borg: Een Toverkist met toebehoren vertegenwoordigt een grote waarde. Daarom is Blitzz Feest genoodzaakt een borgstelling te vragen. Dit bedrag dient de huurder bij het afhalen, of als Blitzz Feest de Toverkist bezorgt, te voldoen.

Schade: Bij schade aan één of meerdere onderdelen van de Toverkist wordt de vervangingswaarde in mindering gebracht van de borg. Indien de borg niet toereikend is, zal huurder het eventuele verschil tussen de betaalde borg en het schade bedrag aan de verhuurder vergoeden. Als er iets verloren gaat of onherstelbaar beschadigd wordt, moet de huurder door Blitzz Feest vast te stellen vervangingswaarde betalen (zie checklist).

Ophalen/terugbrengen: De Toverkist kan 1 dag voor het feest, tussen 19.00 en 20.00 uur opgehaald worden bij Blitzz in Baarn. In overleg is het mogelijk een ander tijdstip af te spreken. De dag na het feest dient de kist weer bij Blitzz Feest terugbezorgd te worden. Als de bevestiging binnen is, nadat je het contactformulier hebt ingevuld, krijg je het adres waar de toverkist opgehaald kan worden. Bij het te laat terugbrengen van de Toverkist wordt 75 euro per dag in rekening gebracht.

Bezorgen: Blitzz feest biedt de mogelijkheid om de kist te bezorgen en ook weer bij u thuis op te halen…. Daar zijn wel extra kosten aan verbonden. Ook is dit alleen mogelijk in een straal van 30 km vanaf Loosdrecht.

Vervoer: Houdt u er rekening mee dat het om een grote kist gaat, dat er een mogelijkheid is dat de achterbank plat moet om de kist te vervoeren. Bij de Indianen Toverkist zitten lange bamboe stokken van ongeveer 2 meter.

Annuleren: Annuleren is mogelijk tot 2 weken voorafgaand aan de gebruiksdatum van het feest. Bij latere annulering bent u 50 % van de totale huursom aan Blitzz Feest verschuldigd.

Kvk nr: 60535547

Copyright: Niets van de Toverkist en inhoud mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blitzz Feest worden gekopieerd of gereproduceerd.Kostuum: De kostuums worden alleen door Blitzz Feest gereinigd. U hoeft dus niets te wassen.